Køb og salg
test

Køb og salg

Hvordan kan vi hjælpe dig


Det er advokatfirmaets målsætning at være blandt de bedste advokater og rådgivere indenfor de fagområder, som kontoret beskæftiger sig med. Det drejer sig navnlig om rådgivning af erhvervsvirksomheder indenfor ovennævnte områder.

Advokatvirksomheden tilbyder rådgivning om

 

Køb og salg af virksomheder


Valg af overdragelsesform, hemmeligholdelsesaftaler (NDA) og hensigtserklæringer (LOI), etablering af datarum, juridiske undersøgelser (due-diligence),

købs- og salgsaftaler med tilhørende dokumenter, ejeraftaler, skatte- og selskabsretlige forhold og gennemførelse af closing.Køb og salg af fast ejendom


Køb og salg af beboelsesejendomme, herunder gennemgang af ejendommens dokumenter og berigtigelse af handelen.

Køb og salg af erhvervsejendomme, herunder tilrettelæggelse af processen og gennemførelsen af berigtigelsen.

Tilrettelæggelse af udviklingen af projektejendomme og udarbejdelse af de hermed forbundne dokumenter.

All Rights Reserved Advokatfirmaet Flemming Heegaard | Lyngebækgård | Lyngebækgårds Allé 8 | Dk-2990 Nivå | fh@advokaten.net | Tlf.: 7070 2290 | CVR: 19782042