Selskabsret

Selskabsret

Advokatfirmaet tilbyder rådgivning om selskabsform (ApS, A/S og P/S), stiftelse, vedtægter, ejerforhold, kapitalforhold, omstrukturering og generalforsamlinger, bestyrelse og ledelseSelskabsform, stiftelse og vedtægter


Valg af selskabsform og etablering heraf, udarbejdelse af de relevante dokumenter herunder stiftelsesdokument, vedtægter og forretningsorden for bestyrelsen.

Ledelsesforhold, herunder direktørkontrakter, protokoller og ejerbøger, offentlige registreringer, anmeldelse til og registrering i Erhvervsstyrelsen.Ejerforhold


Udarbejdelse af ejeraftaler, herunder minoritetsbeskyttelse, omsætningsforhold og ejernes indflydelse på generalforsamlinger.Kapitalforhold og omstrukturering


Kapitalstruktur, herunder kapitalforhøjelse og -nedsættelse, omstrukturering, herunder aktieombytning og omdannelse til anden selskabsform, fusion, spaltning,

udlodning og likvidation.Generalforsamlinger


Forberedelse og gennemførelse af generalforsamlingen, fremlæggelse af krævede dokumenter, udførelse af dirigenthvervet og udarbejdelse af referat samt

anmeldelse af beslutningerne til Erhvervsstyrelsen.Bestyrelse og ledelse


Ledelsesmæssige forhold herunder som bestyrelsesmedlem.