SKATTER

Skatter og afgifter


Hvordan kan vi hjælpe dig


Det er advokatfirmaets målsætning at være blandt de bedste advokater og rådgivere indenfor de fagområder, som kontoret beskæftiger sig med. Det drejer sig navnlig om rådgivning indenfor ovennævnte områder. Advokatfirmaet er blandt de førende og bidrager i forskellige skatteretssammenslutninger.

Advokatfirmaet tilbyder


Rådgivning og procesførelse om skatteret, moms-, told- og afgiftsspørgsmål. Advokatfirmaet er blandt de førende og bidrager i forskellige skatteretssammenslutninger.

Rådgivning vedr. blandt andet skat ved virksomhedsetablering og –omdannelse, herunder aktieombytning, fusion og spaltning.

Skat ved køb og salg af virksomheder, fast ejendom, rekonstruktioner, generationsskifte, person- og selskabsskat, skattesagsførelse såvel under den administrative proces som ved domstolene.